atelier KIRKE

Profil

Fotografie majitelky ateliéru

Je i jiný svět…
… svět Kirké

Má práce, má tvorba, je vyjádřením mého pohledu na svět. Zajímají mne neprošlapané stezky, neobvyklé materiály, výrazné barvy a tvary. Inspiraci čerpám z evropských mýtů a tradice dávných ženských mystérií. Tvořivým impulsem je magické vidění světa.

Věřím, že každá žena je čarodějka, i když o tom třeba neví. Mým cílem je, aby ženy oblékající mé šaty tuto magickou bytost v sobě objevily a probudily a zároveň se cítily samy sebou.

Dále ať mluví má tvorba…

© 2011 Atelier Kirké
vytvořila Jana Zetková